КЗМ Вести

Одржана јавна расправа о ЛАП за омладинско предузетништвo

У оквиру процеса израде Локалног акционог плана за омладинско предузетништво Градске општине Пантелеј за период од 2010. до 2012. (ЛАП) године, одржана је јавна расправа о нацрту ЛАП. У јавној расправи су учествовали представници омладинских организација из Ниша и заинтересовани грађани и грађанке.

Локални акциони план за омладинско предузетништво биће на дневном реду наредне Скупштине Градске општине Пантелеј, када ће се о њему изјаснити одборници Градске општине Пантелеј.

 

КЗМ Градске општине Пантелеј на Првом међународном сајму екологије у Нишу

User Rating: / 1
PoorBest 


Канцеларија за младе Градске општине Пантелеј је учествовала на Првом међународном сајму екологије у Нишу који је одржан од 31. маја до 2. јуна. Представници Канцеларије су били гости на штанду Удружења "ЗОО Планет" Пантелеј.

У оквиру сајма одржана  је и донаторска конференција за пројекте Града Ниша из области заштите животне средине и енергетске ефикасности, као и пројекте непрофитних организација цивилног сектора, где се Градска општина Пантелеј представила као учесник или носилац активности на укупно 4 пројекта. За реализацију једног од њих биће задужени Канцеларија за младе Градске општине Пантелеј и Удружење "ЗОО Планет".

 

Волонтеризам у локалној заједници

Представници Канцеларије за младе Градске општине Пантелеј учествовали су у раду округлог стола на тему "Волонтеризам у локалној заједници" који је одржан 21.4. 2010. године у Регионалном центру у Нишу, у оквиру пројекта "ВИП-Волонтеризам ипак пракса". Организатори округлог стола су активисти и активисткиње Волонтерског центра из Ниша, активно учешће су узели представници омладинских организација из Ниша.

 

САзнањем у свет

У жељи да повећа информисаност и активизам младих људи у Нишу, Канцеларија за младе је подржала креирање електронског часописа у духу "млади за младе". Часопис је оријентисан ка потребама и интересовањима младих људи оје се тичу њиховог свакодневног живота, образовања, усавршавања, развоја и раст. Уводни број часописа је допступан на интернет адреси www.mladinis.info

 

Европске перспективе младих

Канцеларија за младе Градске општине Пантелеј учествовала је на конференцији под нативом "Европске перспективе младих" у организацији инистарства омладине и спорта Владе Републике Србије и Београдског фонда за политичку изузетност. Циљ конференције био је да омогући учесницима да се информишу докле се стигло са активностима из области омладинске политике у Србији, региону и Европи. Такође, један од циљева конференције је било омогућавање међусобног умрежвања и бољег употнавања актера ради одржавања комуникације и интензивније сарадње на пољу омладинских активности.

Конференција је окупила више од 150 младих људи, представника локалних канцеларија за малде, удружења грађана који се баве малдима, представника међународних организација, амбасада и донатора.