Rezultati projekta "Aktivni mladi u oblasti (samo)zapošljavanja

User Rating: / 0
PoorBest 
Nosilac projekta: Volonterski centar Niš

Partner: Neformalna grupa Kobra, Donja Trnava

Trajanje: novembar 2010 – februar 2011.godine

Donatori:
Grad Niš, Gradska opština Pantelej, Kancelarija za mlade
Američka agencija za međunarodni razvoj, Program za planiranje i reagovanje u vanrednim situacijama i jačanje ekonomske sigurnosti PPES

 

Učesnici – mladi iz:
Niša
Donje Trnave
Gornjeg Matejevca
Jasenovika
Gornje Vrežine

 

Rezultati:

Informisani, edukovani i osnaženi mladi za poboljšanje svog socio-ekonomskog položaja putem aktivnog traženja posla, kao i samozapošljavanja i pokretanja samostalnog biznisa:
Održana obuka-edukovano 25 mladih za izradu biznis plana i karijernog vođenja posla, kao prvog koraka ka preduzetništvu; izrađeno 6 biznis planova od strane učesnika edukacije.
Organizovan 1 jednodnevni konsultativni sastanak za 25 mladih, učesnika treninga, iz oblasti pisanja biznis plana
Informisani mladi-realizovano 5 jednodnevnih promotivnih aktivnosti: u Nišu, Gornjem Matejevcu, Gornjoj Vrežini, Jasenoviku i Donjoj Toponici, sa ciljem informisanja mladih o mogućnostima da se započne sopstveni posao, kao i aktivnog traženja posla i time promovisan značaj aktivnog učešća mladih u oblasti omladinskog preduzetništva

Učesnici treninga prezentovali rezultate grupne izrade biznis planova na održanoj jednodnevnoj prezentaciji

Medijska promocija, veb sajt, facebook- obezbeđena vidljivost aktivne uloge mladih u oblasti omladinskog preduzetništva I projektnih aktivnosti; informisana javnost o potrebi I značaju razvijanja preduzetničke kulture i duha, kao i ulozi civilnog i državnog sektora u pružanju podrške)
Razbijene predrasude o mogućnostima mladih ljudi u oblasti preduzetništva.
Urađena evaluacija projekta, sumirani rezultati,broj učesnika, medijska propraćenost projektnih aktivnosti, zainteresovanost mladih, lokalne samouprave
picture1