Rezultati projekta "Hajde da uradimo nešto"

User Rating: / 0
PoorBest 

CILJ PROJEKTA :  Povećati znanja o procesu registracije firme i tipovima kompanija najpogodnijih za specifičnu vrstu posla, finansijama i marketingu i kompostiranju kao potencijalnom načinu samozapošljavanja.

REALIZATOR:" ZOO Planet" Pantelej

DONATORI: Gradska opština Pantelej i USAID PPES program

CILJNA GRUPA: Mladi sa seoskog područja GO Pantelej

Projektom je bilo obuhvaćeno pet sela sa teritorije GO Pantelej, a to su:

Brenica

Vrelo

Knez Selo

Oreovac

Pasjača

AKTIVNOSTI: 

 - Obilazak sela i sastanci sa predsednicima mesnih zajednica.

- Informisanje predstavnika mesnih zajednica u selima o samom projektu, temama i ciljevima projekta.

 - Dogovor oko obaveštavanja mladih i zakazivanje informativnih sastanaka za mlade.

- Održavanje informativnog sastanka za mlade sa sela o projektnim aktivnostima i edukativnim radionicama, prijava i upis za učešće.

- Gostovanje u TV emisijama,

-  poziv za prijavu učesnika, najava projektnih aktinosti i radionica.

- Obaveštavanje o projektu putem interneta, novina i radio stanica.

- Priprema i prikupljanje materijala za izradu brošura o kompostiranju

- Izrada i štampa brošura i promotivnih materijala

- Podela brošura o kompostiranju učenicima osmih razreda osnovnih škola na teritoriji gradske opštine Pantelej

- Održavanje tri modula edukacija za mlade u navedenim selima

 

Sve edukacije su bile namenjene mladima sa teritorije Grada Niša i GO Pantelej uključujući mlade iz navedenih seoskih mesnih zajednica. U proseku je bilo 20 učesnika po modulu. 

 

picture1-zoo planet