Praksa u Ministarstvu rada i socijalne politike

Naziv firme:
Ministarstvo rada i socijalne politike - Uprava za rodnu ravnopravnost

img


Grad:
Beograd 
Rok prijave:
15.01.2011.

 

Opis posla:

Stažista/kinja u institucijama koje se bave seksualnim i rodno zasnovanim nasiljem

Oglas:

Projekat: Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

Trajanje: Tri meseca (biće napravljena lista kandidata/kinja koji će se određenim redom i po potrebi primati na angažman po tri meseca u određenim institucijama tokom 2010. godine)

Opis projekta:

Ministarstvo rada i socijalne politike - Uprava za rodnu ravnopravnost ima za cilj da doprinese smanjenju socijalne isključenosti i promovisanju pravičnog razvoja, što treba da osigura da svi članovi društva osete jednake koristi od ostvarenog razvoja. Da bi se to omogućilo, neophodno je, između ostalog, da se osiguraju jednake mogućnosti i ravnopravnost žena i muškaraca. Uprava za rodnu ravnopravnost posmatra rodnu ravnopravnost kao preduslov za inkluzivan, demokratski i održivi razvoj i u njene nadležnosti ulazi rad na sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama, osnaživanju žena i unapređivanju rodne ravnopravnosti u svim sferama javnog i privatnog života, zasnovan na shvatanjima da rodna ravnopravnost predstavlja istovremeno pro-evropsko opredeljenje, razvojni cilj i jedno od osnovnih ljudskih prava.

U Nacionalnoj strategiji za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti (2009-2015), usvojenoj od strane Vlade Republike Srbije 13. februara 2009. godine definisano je šest prioritetnih oblasti, u skladu sa identifikovanim potrebama našeg društva i u skladu sa preporukama koje je Komitet UN za sprovođenje Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) uputio Vladi Republike Srbije. Borba protiv nasilja nad ženama prepoznata je kao jedan od šest najviših prioriteta u Srbiji. Razlog tome je što nasilje nad ženama izaziva ogromne socijalne i ekonomske troškove i krši ljudska prava žena, podriva njihov doprinos razvoju, miru i bezbednosti. Nasilje nad ženama predstavlja veliki rizik i može da ugrozi ostvarenje usaglašenih razvojnih ciljeva, uključujući i milenijumske ciljeve razvoja. U društvu postoji visok nivo tolerancije za rodno zasnovano nasilje, a većina žrtava nije upoznata sa svojim pravima. Sistem prikupljanja podataka o žrtvama seksualnog i rodno zasnovanog nasilja (SRZN) je nedovoljno razvijen, ali bez obzira na to istraživanja i iskustva organizacija civilnog društva (OCD) koje pružaju usluge žrtvama nasilja otkrivaju visoke stope fizičkog i psihološkog nasilja, od kojih većina nikad ne bude prijavljena državnim institucijama.

Ministarstvo rada i socijalne politike - Uprava za rodnu ravnopravnost uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške i uz stručnu i tehničku saradnju i podršku u obezbeđivanju ispunjenja međunarodnih standarda od strane Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (u daljem tekstu UNDP) počinje sprovođenje projekta „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja" (u daljem tekstu Projekat SRZN). Pored Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti Projekat SRZN je zasnovan na međunarodnim dokumentima u oblasti nasilja nad ženama, kao i na zaključcima Nacionalne konferencije o nasilju nad ženama održane 2007. godine.

Cilj Projekta SRZN je jačanje kapaciteta Uprave za rodnu ravnopravnost (URR) u okviru Ministarstva rada i socijalne politike za razvoj i uvođenje sistemskih rešenja u oblasti SRZN, jačanje kapaciteta ustanova i institucija koje se bave zaštitom žrtava nasilja, kao i ustanovljavanje i primenjivanje mehanizama koji će obezbediti postupanje u skladu s međunarodnim obavezama vezanim za ljudska prava u oblasti seksualnog i rodno zasnovanog nasilja (SRZN). Projekat takođe ima za cilj jačanje zakonodavnog okvira u oblasti zaštite žrtava nasilja, razvoj standardnih procedura i protokola o postupanju relevantnih institucija, razvoj koherentnog sistema za prikupljanje podataka o SRZN i podizanje svesti javnosti i građana/ki o neprihvatljivosti nasilja kao modela ponašanja u cilju doprinosa stvaranju socijalnog ambijenta koji bi imao preventivnu funkciju. Osnovne aktivnosti biće usmerene ka uvođenju SRZN pitanja u plan i program nadležnih institucija, razvoj kapaciteta državnih službenika/ca, razvoj standarda za zvaničnu statistiku, podršku horizontalne i vertikalne komunikacije ključnih aktera u borbi protiv SRZN, razvoj programa za izvršioce dela nasilja, unapređenja pristupa uslugama za žrtve nasilja i kampanje informisanja.

Dužnosti i odgovornosti:

Opis radnog zadatka:

Stažiranje će se odvijati u institucijama koje se bave seksualnim i rodno zasnovanim nasiljem sa više različitih aspekata. Program rada stažista/kinja će napraviti institucija u kojoj se sprovodi stažiranje. Stažista/kinja je u obavezi da se pridržava plana i programa i da pruži ugovorom definisanu pomoć u radu, kao i administrativnu, logističku i tehničku podršku.

Merljivi rezultati radnog zadatka:

 • Praćenje plana i programa rada koji je predviđen u instituciji u kojoj se sprovodi stažiranje
 • Ispunjavanje radnih obaveza definisanih ugovorom
 • Pružanje pomoći u radu zaposlenima u instituciji
 • Pružanje administrativne, logističke i tehničke podrške u okviru institucije
 • Pisanje mesečnih izveštaja o radu i ličnom napretku
 • Vršenje ostalih dužnosti po nalogu

Pokazatelji uspešnosti:

 • Ispunjeni radni zadaci predviđeni planom i programom institucije
 • Pružena pomoć u radu zaposlenih u instituciji
 • Pružena administrativna, logistička i tehnička podrška u radu institucije
 • Dostavljeni izveštaji na kraju svakog meseca Timu projekta SRZN

Veštine i sposobnosti:

 • Veštine održavanja međuljudskih odnosa, ophođenje sa svima na isti način, bez pristrasnosti
 • Senzitivnost i prilagodljivost u pogledu kulturne i rodne pripadnosti, veroispovesti, rasne i nacionalne pripadnosti i starosne dobi
 • Sposobnost fokusiranja na efekte i rezultate i pozitivno odgovaranje na povratne komentare
 • Pristup u radu sa entuzijazmom, na pozitivan i konstruktivan način
 • Veštine usmene i pisane komunikacije
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Upotreba kompjutera, poznavanje Microsoft Office-a

Projekat finansijski podržava Vlada Kraljevine Norveške

Kriterijumi za prijavu:

Stručna sprema i radno iskustvo:

 • Završena srednja škola
 • Završna godina fakulteta ili diploma fakulteta stečena u poslednje dve godine ili studiranje na poslediplomskim studijama u oblasti društvenih nauka
 • Radno iskustvo nije potrebno
Šta je potrebno poslati u prijavi:

Zainteresovani/e kandidati/kinje treba da dostave kratke biografije i motivaciono pismo, sa naznakom da konkurišu za stažiranje u naslovu elektronske poruke koju će poslati na srzn@minrzs.gov.rs najkasnije do 15.01.2011. godine. Svi kandidati/kinje će biti obavešteni/e o prijemu prijave. Samo kandidati/kinje koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Adresa na koju se šalje prijava:

srzn@minrzs.gov.rs

(Izvor podataka: www.infostud.com, 10.12.2010.)

Last Updated (Friday, 10 December 2010 07:17)