Конкурс "Прва шанса" 2010.

User Rating: / 0
PoorBest 

Национална служба за запошљавање расписала је конкурс за реализацију стручног оспособљавања и запошљавања младих програм запошљавања младих Прва шанса 2010”

Програм запошљавања младих „ПРВА ШАНСА” подразумева волонтерску праксу у трајању од три месеца и заснивање радног односа ради стручног оспособљавања приправника у трајању од наредних 12 месеци.

Учешћем у Програму послодавац остварује право:

1. да ангажује, ради реализације волонтерске праксе у трајању од 3 месеца, потребан број младих којима НСЗ исплаћује новчану помоћ у месечном износу од 10.000 динара и врши уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести у складу са законом;

2. да заснује радни однос у својству приправника са одређеним бројем лица која су реализовала волонтерску праксу;

3. на рефундацију зараде за приправнике, и то:

- нето зараде у месечном износу од:

I 20.000 динара, за приправника са најмање четворогодишњим високим образовањем,

II 18.000 динара, за приправника са вишим или високим трогодишњим образовањем,

III 16.000 динара, за приправника са средњим образовањем и

- трошкова доприноса за обавезно социјално осигурање.

 

Све информације можете наћи на: www.nsz.org.rs.

 

(Извор: http://razvojkarijere.kg.ac.rs/centar/konkursi/548-konkurs-prva-sansa-2010, 24.1.2010.)